Kdo jsou to vlastně Bulhaři

Bulhaři jsou stejně jako my Slovanský národ. Na rozdíl od nás, ale jihoslovanský. Většina Bulharů žije překvapivě v Bulharsku, ale významné enklávy žijí po celém světě. K cca 6,5 milionů Bulharů tak musíme připočítat ještě dalších zhruba 3,5 milionu jejich krajanů. V České republice pak oficiálně žije na 5 tisíc Bulharů, i když neoficiálně jich pravděpodobně bude mnohem více. Bulhaři mají svůj vlastní jazyk bulharštinu, jehož zvláštností je písmo cyrilice. Většina Bulharů je věřících a to většinou pravoslavní, i když se mezi nimi najdou i muslimové (Pomaci).

Původ dnešních Bulharů je celkem komplikovaný. Původní turkičtí Bulhaři sídlili už kolem roku 500 severně od Azovského moře, kde také založili první vlastní stát, Velké Bulharsko. Po smrti jejich chána Kuvrata došlo k oslabení státu, který podlehl sousedním turkickým Chazarům. Část bulharských kmenů zůstala v závislosti na Chazarech v původním prostoru, část se odebrala na sever po řece Volze až k soutoku s Kamou a vytvořila nový stát, Povolžské Bulharsko, který existoval až do 13. století, kdy byl podmaněn Tatary.

Pokračování článku »